Kdo smo?

Anoksidal je družinsko podjetje, ki se ukvarja s površinsko obdelavo kovin: anodna anoksidacija aluminija, cinkanje, fosfatiranje.

Anoksidal je družinsko podjetje, ki se ukvarja z obdelovanjem kovin, površinskega varovanja in predelave kovin. Ustanovljeno je bilo leta 1994.

Naš obrat za anodna oksidacijo aluminija se nahaja v Slovenski Bistrici. Število zaposlenih v naši organizaciji se giblje med 20 – 30 oseb.

Vašemu izdelku damo pravo vrednost

Naše vrednote

Odzivnost

odzivnost , uresničevanje dogovorjenih rokov na vseh nivojih

Strokovnost

strokovnost in osebnostna rast (znanje in osebna rast ljudi)

Odgovornost

odgovoren odnos do človeških, materialnih ter finančnih virov

Kot največji nosilec dejavnosti za anodalno oksidacijo v Sloveniji sledimo našemu osnovnemu principu, ki je,  kakovost izdelkov. Kakovost naših izdelkov je v središču naše pozornosti. To je razvidno iz naše naložbe v računalniško spremljanje naših proizvodnih linij zdravljenja. Prav tako izbramo le dobavitelje z najvišjo kakovost materialov in surovin za naše partnerje. Naše osebje vključuje usposobljene notranje presojevalce za ISO 9001, ISO TS 16949 in OHSAS 18001 standarde.

Glede na pomembnost ustrezne skrbi za okolje pri uporabi nevarnih snovi delujemo v skladu s standardi za okoljeeden od takih primerov je naša najsodobnejša čistilna napravaNaše osebje vključuje usposobljene notranje presojevalce za ISO 9001, ISO TS 16949 in OHSAS 18001 standarde. Certifikacija ocen za ISO 9001 predvidena za leto 2006.

Vizija podjetja je biti zanesljivi in kvaliteten partner na področju varovanja in obdelave kovin v evropskem prostoru, skupaj stalno skrb za varovanje in ohranjevanje naravnega okolja.

Zgodovinski pregled

1981

Naše korenine segajo v leto 1981. Prvotna dejavnost je bilo izdelovanje drobnih kovinskih izdelkov. Najbolj uveljavljen proizvod je bil žičnik, kasneje pa pritrditveni komplet za dimit fasade. Tedanje tržišče je bilo področje nekdanje Jugoslavije.

1986

Leta 1986 smo dejavnost razširili z galvanizacijo . Glede na obseg dela, možnosti razvoja, gibanje trga in smernice podjetja smo izdelovanje kovinskih izdelkov v nekaj letih razširili še z površinsko zaščito, cinkanjem.

1994

Z razvojem in izkušnjami smo leta 1994 odkupili Galvaniko  na Ptuju ter si nadeli novo ime Anoksidsal d.o.o. Tam smo zraven cinkanja nudili tudi fosfatiranje, niklanje, kromanje.

1995

Svoje delovanje smo razširili tudi na  področju aluminija ter odkupili stere proizvodne prostore v Industrijski coni Impol ter pričeli opravljati dejanoct anodne oksidacije aluminija, eloksiranje.

1996

Smo pričeli z izgradnjo najsodobnejše čistilne naprave za čiščenje industrijskih  odpadnih vod

2002

V letu 2002 smo začeli  z izgradnjo novih proizvodnih prostorov. V začetku leta 2003 je stekla proizvodnja na najsodobnejši tehnološki opremi za mehansko obdelavo in novi liniji za anodno oksidacijo aluminija.

2007

V letu 2007 smo pridobili IPPC dovoljenje.

2015

Razširitev in delna rekonstrukcija linije za eloksažo , zaradi povečanja kapacitet

2020

Popolna posodobitev in dogradnja čistilne naprave ter proizvodnje